IJzeren Man Vught

Boslaan 49
5263 NX Vught

+31 (0)73 657 20 93
info@ijzerenman.nl

Loonsebaan Vught op de schop | Boslaan tijdelijk dicht

Extra reistijd vanaf 29 mei 2017
Wil je IJzeren Man Vught bezoeken? Houd vanaf 29 mei 2017 rekening met extra reistijd.

Er wordt begonnen met de kruising Loonsebaan-Boslaan, waardoor de Boslaan wordt afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. De afsluiting geldt vanaf de spoorwegovergang tot en met de aansluiting Loonsebaan. Het verkeer op de route richting de IJzeren Man wordt omgeleid. Fietsverkeer blijft wel mogelijk.

Actuele situatie
De werkzaamheden op de Boslaan verlopen voorspoedig. Gemeente Vught heeft de planning aan kunnen passen, waarmee de overlast als gevolg van de afsluiting Boslaan wordt verminderd. 

Vrijdag 9 juni 2017 is de bestrating van de rijbaan op de Boslaan en de oversteek bij de Boulevard gereed. De afsluiting wordt daarom vrijdag 9 juni verwijderd. De omleidingen zijn dan niet meer van toepassing en worden dan ook verwijderd. Voor de bereikbaarheid betekent dit dat de IJzeren Man vanaf vrijdag 9 juni, 14.00 u. weer vanaf de N65 bereikbaar is via de Boslaan

De werkzaamheden zijn echter nog niet klaar. De aansluiting van de Boslaan naar de Loonsebaan blijft nog afgesloten. Nooddiensten kunnen dan ook geen gebruik meer maken van de noodverbinding tussen Loonsebaan en Boslaan (de platenbaan). Ter hoogte van de fietsoversteek bij de Boulevard is de weg nog versmald.

Dinsdag 13 en woensdag 14 juni wordt het asfalt op de aansluitende fietspaden aangebracht. De Boslaan hoeft hiervoor niet te worden afgesloten maar er is wel overlast. Verkeersregelaars zullen ter plaatse van de werkzaamheden het verkeer in goede banen leiden. Uiterlijk vrijdag 16 juni wordt ook de aansluiting met de Loonsebaan weer opengesteld.

Omleidingsroutes
Bekijk hieronder uw omleidingsroute vanuit de richting Tilburg, danwel 's-Hertogenbosch (deze gelden t/m vrijdag 9 juni 2017, 14.00 uur). 

Loonsebaan Vught op de schop | Boslaan tijdelijk dicht